Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Защита на човека и околната среда при екстремални условия
Автори:Любомир Диреков
ISBN:954-680-061-9
Цена:4.50лв.
Заглавие:Психотерапевтични взаимодействия в обучението
Автори:Лидия Цветанова-Чурукова
ISBN:954-680-037-6
Цена:4.00лв.
Заглавие:Класическа електродинамика
Автори:Димитър Трифонов
ISBN:954-680-021-Х
Цена:4.50лв.
Заглавие:Теория на числата
Автори:Иван Мирчев
ISBN:954-680-032-5
Цена:5.00лв.
1