Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Ръководство по волейбол
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Виктор Христов
ISBN:
ISSN:
Цена: 2.00лв.
Страници: 130
Описание:

Ръководството ще послужи преди всичко на студентите със специалност физическо възпитание, но то ще бъде полезно и на студентите, специализиращи физическо възпитание, на изучаващите дисциплината избираем вид спорт, а така също и на практикуващите спорт по избор волейбол, интересуващи се от проблемите на обучението по волейбол...


За авторите: