Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Математическа подготовка на децата за училище
Тематика: Педагогика
Автори: Димитър Димитров
ISBN:
ISSN:
Цена: 4.50лв.
Страници: 190
Описание:

Разработката е предназначена за студенти от специалността предучилищна педагогика и начална училищна педагогика, при подготовката им за семинарни упражнения за разработване на реферати, дипломни работи и др. Тя ще представлява интерес и за учителите, които работят в сферата на предучилищното възпитание и началното образование и за специализанти към отделението за повишаване квалификацията на кадрите...


За авторите: