Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Методическо ръководство за решаване на задачи по математика
Тематика: Математика и информатика
Автори: Ил. Гюдженов, Ал. Тодоров, К. Самарджиев, Д. Ковачев
ISBN:
ISSN:
Цена: 2.80лв.
Страници: 226
Описание:

Ръководството по математика е предназначено за студентите от ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград, специалност начална училищна педагогика, специална педагогика, предучилищна педагогика, и студентите от Института за начални учители. Тъй като ръководството е предназначено и за студентите задочници, голяма част от задачите в него са решени или са придружени с упътвания...


За авторите: