Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Диференциална геометрия
Тематика: Математика и информатика
Автори: Адриан Борисов
ISBN:
ISSN:
Цена: 2.80лв.
Страници: 253
Описание:

В предлаганата първа част на "Диференциална геометрия" са включени основни въпроси от класическата диференциална геометрия на линиите, роевете прави и повърхнините в тримерно реално евклидово пространство. Тя съдържа в разширен вид четените от автора лекции пред студентите от специалностите математика и физика и математика на ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград...


За авторите: