Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Помагало по органична химия
Автори: Атанас Чапкънов, Живко Велков, Галин Петров
ISBN:
Цена:5.00лв.
Заглавие:Методическо ръководство за решаване на задачи по математика
Автори:Ил. Гюдженов, Ал. Тодоров, К. Самарджиев, Д. Ковачев
ISBN:
Цена:2.80лв.
Заглавие:Математическа подготовка на децата за училище
Автори:Димитър Димитров
ISBN:
Цена:4.50лв.
1