Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по обикновени диференциални уравнения
Автори:Друми Байнов, Кирил Чимев
ISBN:
Цена:2.80лв.
1