Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Ръководство по ски (Техника на склона)
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Ф. Бояджиев
ISBN:
ISSN:
Цена: 2.00лв.
Страници: 65
Описание:

Настоящето ръководство разглежда една съществена част от зимните спортове, известна под наименованието техника на склона или още алпийска ски-техника. Би представлявало интерес за студентите в ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград най-вече поради факта, че ски-спортът има своите трайни традиции в университета както по отношение на началното обучение, така и по отношение на спортното усъвършенстване и високото спортно майсторство...


За авторите: