Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Близки непознати. Другият език или за езиците на другостта
Автори:Магдалена Костова-Панайотова
ISBN:978-954-680-882-0
Цена:8,20лв.
Заглавие:SCIENTIFIC RESEAECH JOURNAL OF SOUTH-WEST UNIVERSITY
Автори:
ISBN:
Цена:17.00лв.
Заглавие:Ръководство за практически упражнения по приложни програмни системи
Автори:Стефчо Христов, Ана Марковска, Данаил Сиджимков
ISBN:978-954-680-682-6
Цена:8,50лв.
1