Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:RELIGIOUS COMMUNITIES IN BULGARIA
Автори:Марио Маринов
ISBN:978-954-00-0108-1
Цена:8,20лв.
Заглавие:ВЪВЕЖДАЩ КОЛАЖ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ УЧЕБНО ПОМАГАЛО (ПЪРВА ЧАСТ)
Автори:Ивета Якова
ISBN:978-954-00-0042-8
Цена:10.90лв.
Заглавие:БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА /Демокрация и гражданско общество – съпричастност или конфликтност/
Автори:Петя Пачкова
ISBN:978-954-680-992-6
Цена:21,20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8