Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ВЪВЕЖДАЩ КОЛАЖ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ УЧЕБНО ПОМАГАЛО (ПЪРВА ЧАСТ)
Автори:Ивета Якова
ISBN:978-954-00-0042-8
Цена:10.90лв.
Заглавие:БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА /Демокрация и гражданско общество – съпричастност или конфликтност/
Автори:Петя Пачкова
ISBN:978-954-680-992-6
Цена:21,20лв.
Заглавие:Измерения на толерантността при работещи
Автори:Станислава Стоянова
ISBN:978-954-00-0013-8
Цена:10.20лв.
1 2 3 4 5 6 7