Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Дигитализация и социални трансформации
Автори:Добринка Пейчева, Валентина Миленкова (Съставители)
ISBN:978-954-00-0113-5
Цена:13.00лв.
1