Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Психология на естетическото преживяване
Автори:Биляна Йорданова
ISBN:978-954-00-0045-9
Цена:11,00лв.
Заглавие:За професионалната психодиагностика
Автори:Русанка Петкова Манчева
ISBN:978-954-00-0050-3
Цена:14,80лв.
Заглавие:ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ
Автори:ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ брой 7, Том 1/ Том 2
ISBN:
Цена:лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14