Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Диагностика на личността с девиантно поведение
Автори:Русанка Манчева
ISBN:978-954-00-0101-2
Цена:8,30лв.
Заглавие:ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ брой 8, Том 1/ Том 2
Автори:ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ брой 8, Том 1/ Том 2
ISBN:
Цена:13.90лв.
Заглавие:Индивидуални различия – психически ефекти и особености
Автори:Биляна Йорданова, Людмил Кръстев
ISBN:978-954-00-0112-8
Цена:11,40лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14