Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Специализирани кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания
Автори:Стаменка Митова
ISBN:978-954-00-0157-9
Цена:12,40лв.
Заглавие:Кинезитерапия при динамична нестабилност на колянната става
Автори:Мария Граматикова
ISBN:978-954-00-0100-5
Цена:7,60лв.
Заглавие:Насоки за диагностика и физиотерапия при постурални нарушения и гръбначни изкривявания
Автори:Стаменка Митова, Даниела Попова, Мария Граматикова
ISBN:978-954-00-0103-6
Цена:7,70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11