Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ПЛУВАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Автори:Даниела Лекина
ISBN:978-954-00-0074-9
Цена:7,00лв.
Заглавие:ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
Автори:Атанас Георгиев
ISBN:978-954-680-994-0
Цена:5,70лв.
Заглавие:Технологичен модел за развиване на ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание
Автори:Иван Костадинов Глушков
ISBN:978-954-680-891-2
Цена: 6,70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11