Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:АТОМНА ЕМИСИОННА СПЕКТРОМЕТРИЯ С ИНДУКТИВНО СВЪРЗАНА ПЛАЗМА
Автори:Нонка Даскалова, Серафим Величков, Петранка Петрова
ISBN:978-954-00-0087-9
Цена:16.00лв.
Заглавие:Практикум по неорганична химия
Автори:Величка Димитрова, Марио Митов, Стефан Манев, Елица Чорбаджийска
ISBN:978-954-00-0020-6
Цена:14,50лв.
Заглавие:ВОДАТА ПОЗНАТА И ЗАГАДЪЧНА
Автори:Антон Антонов, Татяна Гълъбова
ISBN:978-954-680-927-8
Цена:7,60лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9