Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Практически курс по аранжиране
Автори:Филип Павлов
ISBN:979-0-707682-17-3
Цена:8.50лв.
Заглавие:Музиката – традиции и съвременност (изкуство и образование)
Автори:Колектив
ISBN:978-954-680-968-1
Цена:9.00лв.
Заглавие:Практически курс по хармония – втора част
Автори:Йордан Гошев
ISBN:
Цена:7.60лв.
1 2 3 4 5 6