Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:МУЗИКА И ТАНЦ (ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ)
Автори:
ISBN:978-954-00-0149-4
Цена:8,00лв.
Заглавие:Български детски и народни песни за акордеон. Второ ниво
Автори:Румен Потеров Виолин Василев
ISBN:979-0-707682-18-0
Цена:6.40лв.
Заглавие:Практически курс по аранжиране
Автори:Филип Павлов
ISBN:979-0-707682-17-3
Цена:8.50лв.
1 2 3 4 5 6 7