Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Обикновени диференциални уравнения
Автори:Васил Грозданов, Николай Китанов
ISBN:978-954-00-0159-3
Цена:18,90лв.
Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по математика за икономисти. Първа част
Автори:Михаил Колев, Анка Марковска
ISBN:78-954-00-0068-8
Цена:5.20лв.
Заглавие:ОТКАЗОУСТОЙЧИВИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Автори:Нина Синягина, Борислав Юруков, Гергана Калпачка, Стела Русева, Людмила Танева, Павел Джунев
ISBN:978-954-00-0089-3
Цена:10.00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17