Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО (Коментар и примерни тестове)
Автори:ЛЮБОМИР ТИМЧЕВ, ЕЛЕНА КОЛЧЕВА
ISBN:978-954-00-0160-9
Цена:8.60лв.
Заглавие:Контрол на документите за самоличност и миграцията в Република България
Автори:ЛЮБОМИР ТИМЧЕВ
ISBN:978-954-00-0167-8
Цена:13,80лв.
Заглавие:Съдебен контрол върху нормативните администра-тивни актове на общинските съвети
Автори:Ваня Вълкадинова
ISBN:978-954-00-0047-3
Цена:11,80лв.
1 2 3 4 5