Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Съдебен контрол върху нормативните администра-тивни актове на общинските съвети
Автори:Ваня Вълкадинова
ISBN:978-954-00-0047-3
Цена:11,80лв.
Заглавие:Европа и Средиземноморието
Автори:Мирослава Цонева
ISBN:978-954-680-753-3
Цена:9,80лв.
Заглавие:English for public relations
Автори:Славка Попова
ISBN:978-954-680-771-7
Цена:5,70лв.
1 2 3 4 5