Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Миграционните вълни – минало, настояще и бъдеще
Автори:Съставител: Петя Пачкова
ISBN:978-954-00-0107-4
Цена:9,30лв.
1