Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Обикновени хора. Приноси към историята
Автори:Милан Ристович
ISBN:978-954-680-858-5
Цена:9,30лв.
Заглавие:Щрихи към "Сказание за железния кръст"
Автори:Янко М. Христов
ISBN:978-954-680-762-5
Цена:6.40лв.
Заглавие:Одриското царство, полисите по неговите крайбрежия и Атина от края на VI век до края на 341 г. пр. Хр.
Автори:Калин Порожанов
ISBN:978-954-680-752-6
Цена:8,60лв.
1 2 3 4