Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Национално-освободителни движения и тероризъм – паралели
Автори:Мирослава Цонева
ISBN:978-954-680-870-7
Цена: 10,80лв.
1