Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
Автори:Юлиана Ковачка
ISBN:978-954-00-0134-0
Цена:8.20лв.
Заглавие:Земеделското образование в България (1878 – 1944)
Автори:Светлана Николаева
ISBN:978-954-00-0139-5
Цена:13,60лв.
Заглавие:ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВТОРА ЧАСТ
Автори:Веска Гювийска, Диана Митова, Димитър Искрев, Добринка Тодорина, Красимира Марулевска, Марияна Шехова-Канелова, Мая Сотирова, Пелагия Терзийска, Петър Балкански, Румяна Гьорева, Траян Попкочев
ISBN:978-954-00-0039-8
Цена:12.00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26