Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Образователните функции на физическото възпитание
Автори:Невяна Докова
ISBN:978-954-00-0145-6
Цена:8,50лв.
Заглавие:ХИМЕРНИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ (Социогенеза на девиантността)
Автори:Веска Гювийска, Николай Цанков
ISBN:978-954-00-0153-1
Цена:8.50лв.
Заглавие:Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
Автори:Юлиана Ковачка
ISBN:978-954-00-0134-0
Цена:8.20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25