Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Състояние, развитие и конкурентоспособност на туризма
Автори:Райна Димитрова
ISBN:978-954-00-0073-2
Цена:10,80лв.
Заглавие:Микроикономика. Учебно помагало – теория, тестове, задачи, графики
Автори:Станка Славчова Ринкова
ISBN:978-954-680-887-5
Цена: 5,10лв.
Заглавие:Ордолибералната теория и практика – част първа
Автори:Бойчо Стойчев
ISBN: 978-954-680-928-5
Цена:7.70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9