Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Иновации, предприемачество и конкурентоспособност на предприятието
Автори:Виктория Калайджиева
ISBN:978-954-00-0097-8
Цена:18,60лв.
Заглавие:Цени и ценобразуване
Автори:Вяра Кюрова, Диляна Янева
ISBN:978-954-00-0099-2
Цена:9,00лв.
Заглавие:Конкурентен анализ на туристическия пазар
Автори:Райна Димитрова
ISBN:978-954-00-0128-9
Цена:6.90лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9