Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ
Автори:Диляна Янева
ISBN:978-954-00-0146-3
Цена:8,00лв.
Заглавие:Иновации, предприемачество и конкурентоспособност на предприятието
Автори:Виктория Калайджиева
ISBN:978-954-00-0097-8
Цена:18,60лв.
Заглавие:Цени и ценобразуване
Автори:Вяра Кюрова, Диляна Янева
ISBN:978-954-00-0099-2
Цена:9,00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9