Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Социализмът: памет и разказ
Автори:Албена Вачева
ISBN:978-954-00-0122-7
Цена:9.50лв.
Заглавие:ЖИВОТ ВЪВ ВЕЧНОСТТА ЙЕРАРХИЯ НА ЦЕННОСТИТЕ И ЖАНРОВИ ОСОБЕНОСТИ В ПИСМАТА НА СВЕТИ АВГУСТИН ДО ЖЕНИ
Автори:Силвия Георгиева
ISBN:978-954-00-0035-0
Цена:13.20лв.
Заглавие:Стилистика. Бележки и практически упражнения (учебно ръководство)
Автори:Биляна Тодорова
ISBN:978-954-00-0080-0
Цена:5,60лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9