Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Хореографска композиция в балетни творби
Автори:Анелия Янева
ISBN:978-954-00-0137-1
Цена:лв.
Заглавие:КУЛТУРА-ПАМЕТ-ИДЕНТИЧНОСТ
Автори:Лъчезар Антонов
ISBN:978-954-00-0156-2
Цена:15.10лв.
Заглавие:Българската телевизионна реклама и националната идентичност
Автори:Клавдия Камбурова
ISBN:978-954-00-0132-6
Цена:13.20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17