Издателски комплекс "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по диференциални уравнения
Автори:Васил Грозданов, Красимир Йорджев
ISBN:978-954-00-0142-5
Цена:15,90лв.
Заглавие:Близки непознати. Другият език или за езиците на другостта
Автори:Магдалена Костова-Панайотова
ISBN:978-954-680-882-0
Цена:8,20лв.
Заглавие:SCIENTIFIC RESEAECH JOURNAL OF SOUTH-WEST UNIVERSITY
Автори:
ISBN:
Цена:17.00лв.
1 2