korica.1Тематика: Български език с филологии
Автори: Иванка Сакарева
ISBN: 978-954-00-0220-0
ISSN:
Цена: 4,20лв.
Страници: 28
Описание:
Д-р Иванка Сакарева се наложи в академичното пространство на Югозападния университет като преподавател по специализиран превод (английски и български език), както и в югозападна България като професионален заклет преводач, работеща в областта на превода на правни документи - основно: нотариални актове, пълномощни, декларации. За да се работи в тази сфера и като практикуващ преводач и като човек на науката, разглеждащ специализирания превод и от гледна точка на различните теории, установени в световното приложно езикознание и транслатологията, е необходимо детайлно познаване не само на двата езика, но и на нормативните и правни норми и положения в двете страни - България и Великобритания (корпусът в този речник покрива термини от българската и британската правна терминология само)...

 

За авторите: