scan0022Тематика: Изкуство
Автори: Снежина Андонова, Тодорка Фичева, Пенка Милиева
ISBN: 978-954-680-600-0
ISSN:
Цена: 17.00лв.
Страници: 199
Описание:
Разгледаните теми са свързани с придобиването на методични умения и навици за практическото приложение на основните принципи и методи на конструиране, моделиране и технология за изработване при комплексното проектиране на шевни изделия. ...

 

За авторите: