scan0014 1Тематика: Икономика
Автори: Мария Кичева-Кирова
ISBN: 978-954-680-603-1
ISSN:
Цена: 9.00лв.
Страници: 105
Описание:
В настоящото учебно помагало са разгледани въпросите, свързани с общата характеристика на отрасъла и неговите подсистеми; предмета на учебната дисциплина; развитието на разглеждания проблем у нас, в чужбина и при условията на глобализация; връзката на физическото възпитание и спорта с някои основни пазарни категории; материална база и инвестиционна политика; труда и финансирането; конкуренцията; ценообразуването и др...

 

За авторите: