scan0015Тематика: Математика и информатика
Автори: Олег Панагиев
ISBN: 978-954-680-616-1
ISSN:
Цена: 9.00лв.
Страници: 121
Описание:
Представени са теми за лабораторни упражнения, свързани с приемането,обработката и пренасянето на информационни сигнали в съвременните спътникови, наземни и кабелни комуникации...

 

За авторите: