scan0004Тематика: Естествени науки
Автори: Стефан Иванов, Любомир Павлов
ISBN: 978-954-680-657-4
ISSN:
Цена: 15.20лв.
Страници: 347
Описание:
За всеки лектор аксиоматичният метод на излагане на квантовата механика е атрактивен и изящен. Но той е приложим при аудитория с много добра математическа и физическа подготовка...

 

За авторите:
Проф. дзфн Стефан Иванов е дългогодишен преподавател във Физическия факултет на СУ "Климент Охридски". Научните му интереси са в областта на физиката на плазмата и на сноповете от заредени частици. Автор е на повече от 80 статии и 40 доклада.

Проф. дфзн Любомир Павлов е дългогодишен преподавател в Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски". Научните му интереси обхващат многофотонни процеси и лазерната спектроскопия на атоми, молекули и кондензирани среди. Автор е на 95 оригинални статии, на монография и 60 доклада.