scan0003 3Тематика: Физическо възпитание
Автори: Димитър Томов
ISBN: 978-954-680-726-7
ISSN:
Цена: 4,60лв.
Страници: 91
Описание:
Съвременният тенис е емоционална спортна игра наситена с най-разнообразни и сложни движения, със сложна техника. В тази игра се проявяват комплексно качествата - сила, бързина, издръжливост и ловкост. Тенисът е един от най-трудните спортове. Това се дължи на напълно изкуствените движения в техниката на играта. Това са нови движения, които не могат да се наслоят от стар опит. Освен това техническите похвати /ударите/ в тениса са многобройни и се различават значително по техника на изпълнение. Наличието на ракета между ръката и топката, изисква извънредно точна и фина координация на движенията. Дори и най-лекото трепване на ръката увеличава значително амплитудата на ракетата. Ето защо обучението и усъвършенстването на техниката изискват дълъг целенасочен и последователен период.

В настоящото ръководство са описани 160 упражнения, игри и техни варианти прилагани при обучението по тенис със студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски". Посочени са и грешките, които обучаемите допускат при заучаване на основните удари в тениса...

 

За авторите: