scan0004 3Тематика: Право
Автори: Мария Казанджиева
ISBN: 978-954-680-698-7
ISSN:
Цена: 5,70лв.
Страници: 178
Описание:
Правният режим на държавната служба присъства в системата на съвременното българско законодателство като самостоятелна уредба, изградена съобразно традиционните принципи, обосноваващи специалния публичноправен статут на държавните служители. Правното положение на държавния служител в европейските страни е по различен начин уредено в съответното местно законодателство. В редица от тях няма специален закон, който да регламентира за държавните служители отделен статут, различен от този на лицата, работещи по трудово правоотношение. Република България обаче се причислява към групата на държавите, в чиито законодателства правното положение на държавните служители е изведено в отделна уредба...

 

За авторите: