scan0006 4Тематика: Български език с филологии
Автори: Сборник (съставители Цветан Ракьовски, Стилиян Стоянов)
ISBN: 978-954-680-713-7
ISSN:
Цена: 8,80лв.
Страници: 237
Описание:
Този сборник побира в себе си текстове, участвали в националната конференция в чест на Панайот Тодоров Христов. Или както го знаем Сирак Скитник. Представянето на неговите приноси в развитието на българската култура е излишно, въпреки че той - поне в литературноисторическите сюжети - често отсъства. Не е така в "цеховата" среда на художници, радиожурналисти, кулруролози. Но литературознанието със стъпки бързи наваксва своето закъснение...

 

За авторите: