scan0010 1Тематика: История
Автори: Кристина Попова, Нурие Муратова
ISBN: 978-954-680-723-6
ISSN:
Цена: 6,70лв.
Страници: 238
Описание:
Настоящото издание има за цел да насърчи съзнанието за важността на документите на жените и други групи, които не са били в центъра на историческото познание. То има за цел да покаже значението на архивните политики и необходимостта от целенасочени усилия за запазване на тази памет за историческите изследвания, както ида представи опита и инициативите в някои други страни и някои изследвания, свързани с тази тематика...

 

За авторите: