scan0004 2Тематика: Педагогика
Автори: Маргарита Колева
ISBN: 954-680-343-Х
ISSN:
Цена: 5,00лв.
Страници: 118
Описание:
В учебното помагало "Педагогическа технология за опазване на околната действителност от децата в предучилищната възраст" са предстяавени актуални проблеми, свързани с организираната им познавателна дейност. Акцентираное върху по-важните теоретични и практически решения на проблема опазване на природната и социална действителност, като същевременно са очертани тенденциите за тяхното обогатяване и усъвършенстване.

Учебното помагало е предназначено за студенти, бъдещи детски и начални учители, специализанти, докторанти, практикуващи педагози, изследователи, родители и пр. То е база за сериозна и отговорна дейност на учителя, свързана с постигането на на успешна познавателна и социална компетентностна ДЕТЕТО...

 

За авторите: