prevenziaТематика: Педагогика
Автори: сборник
ISBN: 978-954-680-818-9
ISSN:
Цена: 4.80лв.
Страници: 190
Описание:
Сред сериозните проблеми, с които педагогическата наука се старае да се пребори, е свързан с нарастващата агресивност сред младите хора в нашата страна. Това тревожно явление, което се проявява дори от началните класове и най-често - при настъпването на пубертета, тревожи сериозно развитието на младото поколение, на което предстои да приеме или да разрушава ценностите, изградени от нас - техните родители и възпитатели.

Едно от средствата, което е във възможностите на педагозите - учители, възпитатели, университетски преподаватели, е по-голямото внимание върху превантивната дейност. Именно тези възпитатели, които най-често са сред своите възпитаници, могат да набележат първите признаци за отклонение от нормите на поведение и съответно да помогнат преди да е станало късно и далеч по-трудно да ги пренасочват в правилия път.

В стремежа за усвояване и прилагане на превантивните средства в работата с младото поколение наред с учителите, родителите следва да участват и всички обществени органи в една гражданска общност, за да се постигат желаните положителни резултати във възпитанието и превъзпитанието на децата. Поради това авторите на разработения проект включихме участници не само от университета, но и учители, възпитатели, служители от община Благоевград. В избрания състав от изследователския проект участват: проф.. д-р Лиляна Тодорова, - ръководител, доц. д-р Невена Филипова, доц. д-р Л. Чурукова, доц. д-р Траян Попкочев, доц.д-р Красимира Марулевска, Иванка Трайкова - секретар на Местната Комисия БППМН. Същевременно като членове на проекта участваха: Росен Пеянски и Вера Малинова- студенти от спец. "Педагогика" - І курс; Мирела Горанова, Александър Попов, Румяна Балтова - "Социална педагогика" ІІ курс; Радостина Кюркчийска, Кръстина Йорданова - "Социална педагогика" ІІІ курс...

 

За авторите: