scan0017Тематика: Социология
Автори: Мария Серафимова
ISBN: 978-954-680-897-4
ISSN:
Цена: 9,00лв.
Страници: 280
Описание:
В историята на човешката цивилизация следват епохи на благоденствие и апокалиптични катастрофи. Блясъкът и великолепието на гръко-римската култура помръква под копитата на варварските орди. XIII век е белязан от пепелищата на турски и монголски нашествия. През XX век цивилизацията е заплашена от тоталитарните режими. Но, никога досега човешкото съществуване и живота на Земята не са били заплашени от унищожение.

В началото на ХХI век помръкват големите надежди, свързани с прекрасните материални и интелектуални постижения на индустриалната епоха. Оказва се, че неограниченото задоволяване на всички потребности и желания, развитието на науката и технологиите не допринася за благополучие, нито е път за постигане на щастието.

Новото хилядолетие настъпва със своя динамика и непредвидими трансформации. Постепенно се загубват същностни ориентири и морални ценности. Промените се извършват заради самите промени. Представата за едно не-бъдеще заменя лъчезарния технологически оптимизъм.

Кризата на модерността има много измерения след загубата на опорните точки, наследени от сциентизма и вярата в бъдещето, свързана с мита за прогреса.

Увеличаването на материалното потребление не означава непременно постигане на благосъстояние, нито води до автоматично разрешаване на глобалните проблеми...