scan0016Тематика: Физическо възпитание
Автори: Иван Костадинов Глушков
ISBN: 978-954-680-891-2
ISSN:
Цена: 6,70лв.
Страници: 143
Описание:
Монографичният труд разглежда възможностите за развиване на специфични за физическото възпитание пространствени, времеви и силови ориентировки на децата.

Авторът представя и диагностична система за оценяване на състоянието и промените на ориентировъчната дейност. Разглежда се и разработен и апробиран в педагогическата практика експериментален технологичен модел за насочено въздействие върху посочените ориентировки на децата. Установени са аспектите на неговата ефективност.

Монографията се отличава с научност и доказателственост. Подходяща е за ползване от преподаватели във ВУ, докторанти, експерти на МОН, учители и др....