stankovaТематика: Туризъм
Автори: МАРИЯ СТАНКОВА
ISBN: 978-954-680-966-7
ISSN:
Цена: 8.30лв.
Страници: 205
Описание:
Настоящото издание изследва състоянието на туристическата индустрия, същността на туроператорския продукт и туристическата дестинация, дистрибуцията на продукта и транспортната дейност. Актуалността на проблематиката се определя от нарастващото значение на дейността на туроператорските фирми на вътрешните и международния туристически пазари. Изложени са теоретичните постановки, необходими за изясняване спецификата на туроператорската дейност и нейното практическо проявление. Специално внимание е обърнато на присъщите й маркетингови техники и операционализиране. Изследвани са в тяхната логическа последователност, отделните етапи в развитието на туристическата дестинация и формирането на туристическия пакет.

Книгата обслужва интересите на студентите от висшите училища, подготвяни за специалисти в сферата на туристическата индустрия, но е и полезна за широк кръг читатели - специалисти от практиката, както и предприемачи, ориентирали се към осъществяване на определена туристическа дейност.