Пастармаджиев 2Заглавие: Музиката и новите технологии в създаването на съвременни кинопродукти

 Тематика: музика, кино 
Автори: Валери Пастармаджиев

ISBN: 978-954-00-0260-6

Година на издаване: 2021 г

Цена: 19,60лв.
Страници: 154
Описание: Композиторската дейност, свързана със създаването на филмова музика, е процес, който има известни различия по отношение на традиционното създаване на многожанрово авторско творчество. В най-общо направление, творческият подход е различен към времетраенето на даден музикален откъс, защото неговото развитие е съподчинено на филмовата разкадровка. Авторската концепция се подчинява на задължението за проследяване на цялостното сюжетно развитие. Това изисква да се следва предварително начертана/определена конкретна музикална образност, която пълноценно да разкрива текстовата съдържателност. Музикалното развитие трябва да придава/да насочва към определени емоции или асоциации, а художественото проследяване на развитието на главния герой/герои представлява голяма сложност за избора на съответната музикална образност.