Заглавие: Социалните Korica Valentina Milenkova WWWобединения

Тематика: Социология
Автори: Валентина Миленкова
ISBN: 978-954-00-0255-2

Година на издаване: 2021 г
Цена: 9,10лв.
Страници: 188
Описание: Настоящата книга представлява един опит да се покажат различните форми на социалното. Социалните обединения са онези феномени, които във висша степен показват, че всичко в обществото представлява форма на свързване, общуване и съдействие между хората, формирайки и развивайки тяхната надиндивидуална, т.е. социална природа.

Настоящата книга провокира много питания и разсъждения. В нея са представени различни теории, главно на класиците в социологията. Потърсени са различни гледни точки, за да се покажат в систематизиран и концентриран вид социалните обединения и техните разновидности. В този смисъл търсенето на същността на обединенията  е както в представянето на различни концепции, така и в поставянето на въпроси и препращане към осмисляне на написаното и намиране на отговори, защото всеки сам открива знанията, търси основанията на въпросите и осъзнава онова, които е важно.