Заглавие: Проектиране на системи за сигурност и мониторинг
Тематика: Техника и технологии
Автори: Филип Цветанов
ISBN: 978-954-00-0082-4
ISSN:
Цена: 15.00лв.
Страници: 112
Описание:
Проектиране на системи за сигурност и мониторинг, учебно методическо пособие.

Книгата разглежда основните принципи за организация на сигурността на обектите и видовете системи за сигурност и мониторинг. Систематизирани са специфични нормативни и законови регулации и изисквания към системите за сигурност и в частност към системите за видеонаблюдение. Разгледани са структурата, параметрите и характеристиките на аналогови, цифровите, мрежовите и облачни системи за видеонаблюдение. Анализирани са основните компоненти за изграждане на система за видеонаблюдение. Една от основните задачи на тази книга е да даде на читателя необходимите указания, препоръки и знания за проектиране, за оптимален подбор на компоненти на системите, без което реалното проектиране е невъзможно.

Книгата се препоръчва като основен източник на информация за подготовка на упражненията и курсовия проект по дисциплината "Системи за сигурност и мониторинг" за студентите от специалности "Компютърни системи и технологии", "Комуникационна техника и технологии" и "Електроника" в Технически факултет на ЮЗУ Благоевград. Полезна би била за учащите се в техникуми, технически колежи, университетите, курсове за повишаване на квалификацията и преподготовка на специалисти, както и широк кръг читатели, които се интересуват от въпросите за изграждане и приложение на системите за видеонаблюдение.

Използвани са фирмени материали и презентации, отразяващи последните достижения в областта на хардуера и софтуера, приложими за изграждане на интегрираните системи за сигурност и мониторинг...