tzvetanovТематика: Техника и технологии
Автори: Алексей Стефанов, Филип Цветанов
ISBN: 978-954-00-0032-9
ISSN:
Цена: 13.60лв.
Страници: 162
Описание:
Учебникът разглежда основни сведения за радиосистемите, принципите за изграждане, регулациите и стандартизацията им. Систематизирани са особеностите на разпространението на радиовълните и факторите, влияещи върху разпространението им. Разгледани са общи понятия за клетъчните системи, архитектурата им, каналите и режимите на работа са. Анализирани са представителите на професионалните мобилни системи като TETRA, DMR и dPMR. Разгледан е стандарта GSM, мобилни системи от трето поколение (UMTS) и значително новата телекомуникационна технология LTE, като вниманието е фокусирано върху тяхната структура и оборудване за изграждане.

Учебникът може да се ползува като основен източник на информация за подготовка на упражненията, самостоятелните задачи и изпитите по дисциплината "Основи на мобилните комуникации". Предназначен е за студентите от специалности "Комуникационна техника и технологии", "Електроника" в Технически факултет на ЮЗУ Благоевград, но може да бъде използван от учащите се в техникуми, технически колежи и университетите...