цени и ценообразуванеТематика: Икономика
Автори: Вяра Кюрова, Диляна Янева
ISBN: 978-954-00-0099-2
ISSN:
Цена: 9,00лв.
Страници: 139
Описание:
Настоящото ръководство изяснява в теоретичен и практически аспект основни въпроси на цените и ценообразуването. То е структурирано в осем раздела, съответстващи на основните теми на ценовата проблематика.

Учебното помагало е предназначено за студентите, изучаващи учебната дисциплина "Ценова политика", както и за специалистите от практиката - управленски кадри и предприемачи, интересуващи се от същността и приложението на цените и ценообразуването.

Всяка тема съдържа кратка въвеждаща теоретична част, задачи и въпроси за самоподготовка. В отделни раздели са представени тестове за самопроверка...