Заглавие: ХИМЕРНИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ (Социогенеза на девиантността)
Тематика: Педагогика
Автори: Веска Гювийска, Николай Цанков
ISBN: 978-954-00-0153-1
ISSN:
Цена: 8.50лв.
Страници: 133
Описание:
Въпросът за химерните групи в училище не е проучен достатъчно добре. Те получават името си от името на древногръцкото чудовище химера, което се отличава с изключителна жестокост. Преносният смисъл на думата "химера" я свързва с имагинерността и невъзможността да бъде нещо реално. Сполучливо или не, името отговаря на същността на химерната група да бъде нова формация в училище и нова девиантна общност, която имитира същите типажи на престъпния свят като при възрастните. Онова, което я отличава от престъпния свят в обществото, е че тя е динамична формация, която непрекъснато променя своите характеристики и мимикрира, но същността й на девиантна общност се запазва.

Предвид възрастта на подрастващите, е трудно да бъде прогнозирана съдбата на всеки един от участниците в химерната група. Не са проучени мотивите за включването в такава общност, нито цялостното й поведение като младежка субкултура. Сигурно е само, че тя се появи през 90-те години на 20. век заедно с демократичния преход на българското училище, който противопостави наследени и нови ценности в съзнанието на подрастващите, без те да могат да направят необходимия избор. Нещо повече, самата педагогическа общност се оказа в гранична ситуация, която противопостави традиции, които са идеологически и неекспериментирани иновации. Подмамени от лустрото да бъдат модерни на всяка цена, мнозина от педагогическите специалисти се изкушиха да следват времето, без да могат да отговорят адекватно на неговите повели. В българското училище се появиха възпитателен хаос и смяна на образователни стратегии без ресурси за тях. Педагогическата общност като статична величина трябваше да даде пример за динамичност и мобилност пред ученическата общност. Никой не може да каже на този етап защо българското училище имаше за мостра "промяната" на всяка цена и с всички средства, при която с лекота се отхвърли десетилетен опит. Факт е обаче, че в създадената ситуация първи се възползваха "силните на деня", които наложиха агресия, насилие и тормоз в училище. Химерната група е тяхно проявление и то е свързано с непълноценна социализация и липса на възпитателна програма....