verba aeternaТематика: Български език с филологии
Автори: Силвия Георгиева
ISBN: 978-954-00-0140-1
ISSN:
Цена: 9,40лв.
Страници: 96
Описание:
Ръководството по латински език е естествено продължение на издадения през 2012 г. учебник "Verba aeterna". Намерението на автора е да представи на студентите подходящи и целесъобразни упражнения и адаптирани текстове, които да онагледят теоретичния материал от учебника. За тази цел е спазен реда на включените там граматически единици.

Важна цел на настоящото издание е то да бъде полезно както от езикова гледна точка - чрез превод и упражнения, така и от гледна точка на обогатяване и задълочаване на общата култура на студентите: включени са текстове за исторически събития, митологични теми и различни сфери на римския бит и култура.

Втората част на ръководството съдържа оригинални документи от литературата, писана на латински език през вековете: произведения на велики римски писатели; християнски текстове; откъси от научни и философски трактати на именити европейски учени, както и документи от световната история. Целта на включването им в едно учебно ръководство, предназначено за студенти-неспециалисти, е да даде възможност на изкушените от богатството на достигналите до нас безценни литературни, научни и философски паметници на световната мисъл да се докоснат до тях не чрез превод, а в техния латински оригинал...