Заглавие: Рисков мениджмънт с финансови инструменти в европейски контекст
Тематика: Икономика
Автори: Мария Паскалева
ISBN: 978-954-00-0235-4
ISSN:
Цена: 18,00лв.
Страници: 188
Описание:
Настоящият монографичен труд "Рисков мениджмънт с финансови инструменти в европейски контекст" разглежда основните характеристики на финансовия риск, стратегиите за неговото управление и видовете финансови инструменти в европейски контекст. Монографичният труд е за студентите в бакалавърска и магистърска степен на обучение в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, които изучават специализирани финансови и счетоводни дисциплини, включени в учебните планове на отделните специалности. Монографичният труд може да се ползва от всеки, който изучава икономика и проявява интерес към проблематиката й...