Заглавие: Финансови пазари и финансови инструменти
Тематика: Икономика
Автори: Ани Стойкова
ISBN: 978-954-00-0223-0
ISSN:
Цена: 17,00лв.
Страници: 174
Описание:
Настоящият монографичен труд "Финансови пазари и финансови инструменти" разглежда основните характеристики на финансовите пазари и финансовите инструменти и по-конкретно са анализирани финансовите пазари от Югоизточна Европа. Също така е изследвана значимостта на счетоводнo-финансовата информация за финансовите инструменти - CDS за Българския финансов пазар. Монографичният труд е за студентите в бакалавърска и магистърска степен на обучение в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, които изучават специализирани финансови и счетоводни дисциплини, включени в учебните планове на отделните специалности. Монографичният труд може да се ползва от всеки, който изучава икономика и проявява интерес към проблематиката й....