Traditions   Cpver

Заглавие: Традиции и културни маршрути в Югозападна България

Тематика: Културология

Автори: Иванка Влаева, Мария Вълкова, Димитрия Спасова, Антон Генов

ISBN: 978-954-00-0281-1

Година на издаване: 2021 г.

Страници: 156

Описание: „Традиции и културни маршрути в Югозападна България“ е издание, чиято цел е да представи някои важни природни и културно-исторически характеристики на Югозападна България. Голяма част от тях все още не са сред емблематичните за региона, но са с потенциал за едно друго вглеждане и вчувстване в неговите специфики. Чрез тях се показва локалното възприятие на определени обекти и практики, обвити с мистика и запазили древни световъзприятия. Тяхното изследване е резултат на научни наблюдения, документиране и анализи на мултидисциплинарен екип от учени (културолози, социолози, музиколози, антрополози) от Югозападния университет „Неофит Рилски“. В него участват доц. д-р Мария Вълкова, проф. д-р Иванка Влаева, доц. д-р Димитрия Спасова, гл. ас. д-р Антон Генов. Те систематизират няколко десетилетия своя работа на терен, изучаване на архивни материали, социологически анкети и анализи, документиране на фолклорни и фестивални практики, археологически наблюдения и представяне на резултати от тези дейности в различна научна, образователна и медийна среда.

Изданието се реализира с подкрепата на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Линк към пълното електронно издание на монографията: https://bit.ly/traditions2021