2021 LiceЗаглавие: Мегалитни светилища от Югозападна България

Тематика: Мегалитни светилища, археология, етнология, културно-историческо наследство

Автори: Васил Марков, Алексей Гоцев, Антон Генов, Димитрия Спасова, Анастас Ифандиев

ISBN: 978-954-00-0276-7

Година на издаване: 2021 г.

Страници: 359

Описание: Колективната монография „Мегалитни светилища от Югозападна България“ представя резултатите на интердисциплинарната научна експедиция „Тракийски светилища от Западните Родопи, Рила и Пирин“, реализирана от екипа на Университетския научно-изследователски център за древни европейски източносредиземноморски култури при ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Монографията се състои от пет глави, които разглеждат проблематиката на мегалитните светилища от Рила и Пирин (Васил Марков), на тракийските скални светилища от Западните Родопи (Алексей Гоцев), на мегалитните светилища от Конявска планина и поречието на Струма (Антон Генов); на сакралното пространство и народната вяра (Димитрия Спасова) и на дигиталните технологии в проучването и популяризирането на тракийските скални светилища (Анастас Ифандиев).

Текстът е придружен с корпус на мегалитните светилища от изследвания регион.

Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Националната програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) на Министерство на образованието и науката на Република България.

Линк към пълното електронно издание на монографията: https://bit.ly/megalith21